HOT Clinic - шаблон joomla Окна

„Kdekoli se da žít, dá se žít dobře.“

Historie 

Československo patřilo před rokem 1989 mezi státy velmi silně angažované v rozvojovém světě. V průběhu desetiletí po druhé světové válce intenzita spolupráce Československa s rozvojovými zeměmi kolísala, kdy vrcholu dosahovala v 80-tých letech. Rozvojové země se označovaly také jako „země třetího světa“ a z hlediska intenzity kontaktů se dělily do dalších tří skupin. Zde se již projevovalo bipolární rozdělení světa a intenzita spolupráce byla vždy přímo úměrná odhodlání rozvojových států přiklánět se na stranu socialismu. Spolupráce měla několik forem. Jednak hmotnou pomoc, tj. dodávky potravin, léků, pracovního nářadí, pomůcek pro alfabetizační programy a podobně. A tato bezplatná hmotná pomoc se soustředila výlučně na mimoevropské socialistické rozvojové země. Dále spolupráce spočívala ve vysílání odborníků placených, zpravidla prostřednictvím podniku Polytechna, nebo ve zřizování výcvikových a učebních zařízení a v přijímání stážistů. Bezplatné poskytování technické pomoci bylo omezeno na mimoevropské socialistické země a země přednostního zájmu. Další významnou formou rozvojové pomoci bylo poskytování stipendií pro studium na československých vysokých školách. Československo počítalo zahrnovalo do rozvojové spolupráce také poskytování dlouhodobých vládních úvěrů na odběr československého zboží a služeb (mimo jiné na dodávky investičních celků). Na dané téma bylo napsáno mnoho velmi zajímavých publikací jako např. „Československo a Blízký východ...“ nebo „Československo a subsaharská Afrika......“ apod. Dále se také na trhu objevují publikace popisující zkušenosti našich odborníků z různých zemí. Zájemce o další informace můžeme odkázat například na weby velkých implementátorů jako je například Člověk v tísni a pod.

 

     ¨