HOT Clinic - шаблон joomla Окна

„Kdekoli se da žít, dá se žít dobře.“

Projektový cyklus 

Řízení projektů je realizováno dle klasického schématu projektového cyklu a má několik fází, které se mohou spojovat, avšak musí mít jasnou a logickou návaznost.

Fáze projektového cyklu:

 

 

 

Programování

Programování se děje na základě politických rozhodnutí a mezinárodních dohod. Zde se rozhoduje, jaká země bude prioritní a jak velké finanční prostředky zde budou alokovány. 

 

Identifikace

Identifikace tématu pro projekt je již plně v gesci implementační agentury. Identifikace se děje v těsné spolupráci s lokálními představiteli dle jejich potřeb. Musí zohledňovat místní podmínky a možnosti. Musí mít šanci přispět k naplňování výše uvedených cílů. 

 

Formulace

Formulace projektu je nejdůležitější složkou celého cyklu a zpravidla je již úkolem několika lidí (odborníků na danou problematiku). Při formulaci projektu se musí vycházet z místních podmínek a zvolit vhodné postupy a technologie, které mají šanci se v daném místě rozvíjet. Dále je nutno zohlednit předpokládanou dobu realizace a k tomu naplánovat realizovatelné aktivity. Z toho vyplývá, že formulátoři musí být nejen specialisté, ale mít také též hluboké zkušenosti s prací v rozvojových zemích a jejich společenskými specifikami. Někdy je formulace v gesci implementační agentury, někdy provádějí formulace externí subjekty.

 

Implementace a monitoring

Implementace je zpravidla již v gesci externích společností, ať už firem, nebo neziskových organizací. Projekt se realizuje dle projektového dokumentu, který vznikne v průběhu formulace. Zde již probíhají konkrétní dlouhodobé práce v dané zemi.

Monitoring probíhá v průběhu implementace prostřednictvím zástupců implementační agentury, kteří monitorují, zda probíhá vše v souladu s projektovým dokumentem, rozpočtovými pravidly, nebo uzavřenou smlouvou.

 

Evaluace

Evaluace neboli celkové zhodnocení projektu po konci jeho implementace provádějí nezávislí evaluátoři, kteří nesmějí být spojeni ani s implementační agenturou, ani implementační společností. Evaluace je velmi komplexní zhodnocení přínosů projektu pro danou komunitu, prostředí, nebo zemi. K výsledkům evaluace se pak přihlíží při programování další spolupráce a tím se tento pomyslný kruh uzavírá.

 

Kontaktujte nás

 

Tel: +420 607 727 743

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.